Política de privacitat


Informació sobre Protecció de Dades

1.Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament
 • Entitat: Anabiol, S.L.U.
 • CIF de la entitat: B64799141
 • Direcció de la entitat: Carrer Ciències, 91 – L’Hospitalet de Llobregat
 • Email de la entitat: anabiol@anabiol.net
 • Responsable del tractament : Laia Samper
 • Telèfon del Responsable del tractament : 934949594
 • Direcció email del Responsable de tractament : anabiol@anabiol.net
 • DPD:  Laboral RGPD S.L.U.
 • Telèfon del DPD: Laboral RGPD S.L.U.
 • Direcció email del DPD: cumplientonormativo@laboralgroup.com

2.Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem que, depenent de la relació que tingueu amb nosaltres, a ANABIOL SLU tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les finalitats següents:

 • Enviament de información comercial de la entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres.
 • Informació procedent de Cookies
 
3.Plaç de conservació de les dades

Les vostres dades seran conservades per un termini d'indefinit. En cas que requereixi la seva eliminació de forma anticipada, sol·liciteu-ho mitjançant l'exercici del dret de supressió. Així mateix, les dades que per motius legals hagin de ser emmagatzemades durant un temps necessari per complir normes específiques, seran bloquejades i únicament estaran a disposició de l'autoritat pública corresponent.

4.Legitimació

La base legal per al tractament de les tevés dades rau per:
 • Consentimient inequívoc
      
5.Destinataris

Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els supòsits següents:
 • Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
 • Manteniment de sistemes i emmagatzematge de dades
 • Servei de gestió de dominis i hosting web
   
6.Drets

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a ANABIOL SLU estem tractant dades personals que us concerneixin, o no.   Així mateix, teniu dret d'accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu exercir el dret d'oposició al tractament de les vostres dades. ANABIOL SLU deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.  Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets podeu fer-los a través dels enllaços      habilitats que trobareu a continuació:

 • Per exercir el vostre dret d'Accés faci clic aquí
 • Per exercir el vostre dret Rectificació faci clic aquí
 • Per exercir el vostre dret Supressió (Oblit) faci clic aquí
 • Per exercir el vostre dret Limitació del Tractament faci clic aquí
 • Per exercir el vostre dret Oposició faci clic aquí
 • Per exercir el vostre dret Portabilidad faci clic aquí

Alternativament, també us podeu adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: CARRER CIENCIES, 91 - (08908) HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud. Finalment, us informem que podeu dirigir-vos davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personal

7.Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.

Copyright © 2017 Anabiol S.L, Todos los derechos reservados.