RECOLLIDA DE MOSTRES

Un equip dedicat per a la recollida i el transport

Les recollides de les mostres a analitzar són realitzades per personal especialitzat del laboratori que ha estat format específicament per realitzar aquesta funció. Dedicats exclusivament a la funció de recollida i transport de mostres, la tipologia de mostra a recollir que oferim comprèn:

  • Aliments llestos per al consum i les seves matèries primeres.
  • Aigües potables (xarxa, embotellades, piscines, pous ...).
  • Aigües residuals.
  • Aigües per a anàlisi de Legionella.
  • Controls de neteja de superfícies i ambientals.
  • Controls de manipuladors.
  • Controls microbiològics dels canals.
  • Càtering.

Copyright © 2017 Anabiol S.L, Todos los derechos reservados.