ANÀLISI SENSORIAL

Un equip dedicat per a la recollida i el transport

DEPARTAMENT D'ANÀLISI SENSORIAL
Anabiol realitza anàlisis sensorials, per a mesurar les preferències del consumidor no entrenat, respecte a les qualitats organolèptiques d'un producte i la seva competència.
Les nostres anàlisis posen al descobert els punts forts i febles del producte. Amb aquesta informació els nostres clients poden:
 • Desenvolupar nous productes
 • Seleccionar prototips
 • Avaluar els existents
 • Crear perfils distintius
 • Posicionar el producte respecte la competència
 • Controlar o alliberar lots
 •  
   
 •  
   
 •  
   
SERVEIS QUE OFERIM

Anàlisi sensorial hedónico on avaluem l'acceptació dels productes, per part de consumidors de habitualidad independents, diversificats i no condicionats.
Consta de:
 • Valoració global del producte i els seus competidors
 • Importància relativa dels atributs
 • Valoració per atribut
 • Ponderació d'ambdues
 • Comentaris lliures
 • Intenció de compra

Prova triangular
Prova de comparació per parelles

ELS NOSTRES PUNTS FORTS

LAB TEST
 • ALIMENTACIÓ HUMANA:
 • Test adults
 • Test nens
 • Test especials: sense gluten, sense lactosa, …

HOME TEST
 • DPH: drogueria, perfumeria, higiene
 • PETFOOD
 • ALIMENTACIÓ HUMANA

PROGRAMARI Anabiol disposa de programari propi, per al tractament estadístic dels resultats segons les normatives vigents i per a la preparació personalitzada de qüestionaris i butlletins de resultats. Disposem d'una base de dades amb aproximadament 2000 panelistes, els qui prèviament han emplenat una fitxa de tastador.

PER A QUI TREBALLEM?

DISTRIBUÏDORES:
 • Desenvolupament de marques
 • Alcampo
 • Grup IFA

FABRICADORS:
 • Casa Tarradellas
 • Iberfrasa

ON SOM?

Anabiol desenvolupa les seves anàlisis sensorials en un local especifico situat en:
C/ Olzinelles, 26 baixos
08014 Barcelona
Tel.: 93 494 95 94
senso@anabiol.net
Instal·lacions dissenyades segons la norma UNE-ISO 8589:2010: "Anàlisi Sensorial. Guia per a la instal·lació de sales de test".
 • Anàlisi sensorial - contingut
  Anàlisi sensorial tradicional:
  LAB TEST - Gust, olor...
  HOME TEST _ Us en la neteja, higiene, personal...
 • Anàlisi sensorial - continent
  Ànalisi de l'envás:
  Tamany, informació al consumidor, obertura fàcil, dosificador
 • Panelistes entrenats
  Panelistes entrenats per a sectors específics: vins, olis, formatges.

Copyright © 2017 Anabiol S.L, Todos los derechos reservados.