ASSESSORIA I INSPECCIÓ

Assessorament tècnic sanitari per a les empreses

A Anabiol també disposem de serveis d'assessoria i inspecció, en els quals orientem i posem en coneixement als nostres clients sobre la normativa vigent. Així mateix, també quedem a la seva disposició per solucionar qualsevol dubte que puguin tenir en el camp de la higiene i la seguretat alimentària.

  • Redacció, suport en la implantació, verificació, revisió i actualització dels sistemes d'autocontrol dels clients, basats en el sistema APPCC i Prerequisits.

  • Elaboració de plans de mostreig segons la normativa vigent aplicable a cada sector.

  • Suport en inspeccions de Salut Pública als clients que ho sol·licitin i / o posterior realització de les modificacions necessàries en la documentació de l'empresa que es derivin de les Actes de Sanitat.

  • Realitzar auditories internes de seguiment i auditories higienico-sanitàries.

  • Auditoria per homologació de proveïdors.

  • Suport a client en cas d'intoxicacions alimentàries degudes als seus productes (auditories d'estat, recollida de mostres ...).

Copyright © 2017 Anabiol S.L, Todos los derechos reservados.