ANÀLISI I ÀREES DE TREBALL

Gamma completa d'anàlisis microbiològiques i fisico-químiques

Només acudint al supermercat més proper podem ser testimonis de la gran varietat i oferta de productes que es troba a l'abast del consumidor. Al llarg d'una jornada consumim aliments de tan diferent procedència i elaboració que s'ha fet imprescindible disposar de les anàlisis i certificats que avalin:

 • La seguretat higiènica del producte o aliment.
 • El seu correcte tractament durant els processos de producció.
 • La qualitat comercial.
 • La utilitat de l'aliment en relació al propòsit per al qual estigui destinat.
 • El càlcul de la vida útil per tal de determinar el període de temps durant el qual un producte roman segur i compleix les seves especificacions de qualitat microbiològica i organolèptica.

Per certificar totes aquestes característiques i evitar que qualsevol dels productes existents suposi un risc per a la salut, Anabiol compta amb dues àrees especialitzades:

 • Laboratori de Química: en el qual es realitza un ampli nombre de paràmetres analítics i contaminants en matrius d'aliments, així com en tot tipus d'aigües i productes de cosmètica.
 • Laboratori de Microbiologia: on es duu a terme un extens nombre de paràmetres analítics de microorganismes indicadors i patògens en matrius d'aliments, en el control ambiental i de superfícies, en tot tipus d'aigües i en productes cosmètics. • Penicillium
 • Placa superfice PCA aerobis
 • Placa superfície DRBC amb floridures
L'anàlisi d'indicadors és útil per avaluar la higiene en la manipulació dels productes, i ens permet comprovar la necessitat d'establir mesures correctores per evitar nivells alts de microorganismes alterants que poden modificar les propietats organolèptiques dels productes finals.

 • Aspergillus brasilensis en agar DRBC
 • Placa PCA sembra en espiral aerobis
L'anàlisi de patògens és molt important per detectar la presència de microorganismes que poden causar problemes de salut (Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Legionella pneumophilla, ...)

 • Salmonella en agar XLD
 • Salmonella en agar Compass
 • Listeria monocytogenes en Aloa
 • Galeria de proves bioquímiquesL'ampli ventall d'anàlisis microbiològiques i fisico-químiques està dirigit a cobrir les necessitats de tot tipus d'indústries, sent especialistes en els següents àmbits:

GESTIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS

ÀREA MEDIAMBIENTAL

 • Anàlisi d'aigües potables i residuals
 • Anàlisi de residus i abocaments
 • Anàlisi de sòls i fangs
GESTIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS

ÀREA AGROALIMENTÀRIA

 • Anàlisi sobre productes agroalimentaris per al control de qualitat dels mateixos, verificació de les característiques pròpies o control de la qualitat nutritiva i / o sanitària
 • Anàlisi sobre productes d'alimentació humana
 • Anàlisi sobre productes d'alimentació animal: pinsos, correctors i matèries primeres
 • Anàlisi de contaminants i substàncies no autoritzades
 • Anàlisi sobre mostres d'ambient i de superfícies en la indústria
 • Participació en el Pla nacional de control de la Salmonel·losis (PNCS), realitzant la Detecció de Salmonella spp. en femta d'animals i suports que les continguin, així com a mostres ambientals de l'etapa de producció primària (tovalloles, esponges, ...) i la seva posterior serotipació si s'aplica
GESTIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS

ÀREA COSMÈTICA

 • Anàlisi sobre productes d'higiene personal i estètica
 • Anàlisi sobre productes d'higiene de la llar

Copyright © 2017 Anabiol S.L, Todos los derechos reservados.