FORMACIÓ DE PERSONAL

Impartim cursos de formació tecnico-sanitària a les empreses

De la mateixa manera que comptem un servei d'assessorament tècnic i sanitari, també ho fem amb un que té com a missió oferir no només suport tècnic i legal sinó una formació especialitzada en tot el relacionat amb la seguretat i la higiene agroalimentària.

Alguns dels cursos que oferim són els següents:

GESTIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS

GESTIÓ I BONES PRÀCTIQUES

En la indústria agroalimentària. Aquest monogràfic està centrat en la indústria de l'alimentació, així com en les responsabilitats i requisits legals que s'han de tenir en compte i posar en pràctica en les instal·lacions, equips i personal implicat en la producció d'aliments. Tot això amb l'objectiu de minimitzar i eliminar els riscos higiènics i sanitaris presents en els processos de manipulació, producció i envasat dels productes alimentaris.

GESTIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS

MANIPULADOR D'ALIMENTS

I Seguretat Alimentària adaptat a cada sector (carni, lacti, menjars preparats, peixos ...). Curset que pretén que tots aquells que mantinguin un contacte directe amb els productes alimentaris adquireixin els coneixements necessaris d'higiene alimentària per reduir els riscos d'intoxicacions i al·lèrgies o intoleràncies.

GESTIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS

APPCC

Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics. Formació orientada a comprendre i prendre consciència del document obligatori (segons el Reial Decret 640/2006) per a les empreses d'alimentació, en el qual es realitza una anàlisi dels perills i punts de control crític que permeten reduir les probabilitats d'intoxicacions alimentàries.

Copyright © 2017 Anabiol S.L, Todos los derechos reservados.