L'anàlisi microbiològic

La base de la seguretat alimentària

Hi ha conceptes que releguem a determinats sectors sense preocupar-nos massa pel seu significat. No obstant això, cada dia la situació actual que vivim en relació al consum d'aliments i matèries primeres ens obliga a estar més conscienciats sobre allò que ingerim.
Podria semblar que els avenços en tecnologia, química i biologia ens lliuren de qualsevol risc en el consum d'aliments, aigua i cosmètics, però la millora d'aquestes disciplines va acompanyada també de l'aparició de nous patògens i altres amenaces per a la qualitat òptima del consum humà.

Objectius d'una anàlisi microbiològica
El principal propòsit que es persegueix amb un estudi d'aquestes característiques és determinar si hi ha algun risc per a la salut animal o humana i saber quins són els elements que exposen aquest aliment a la contaminació per tal d'evitar-los.

Parts d'una anàlisi microbiològica
  • Mostreig
  • Mètode Analític
  • Interpretació de resultats


Malalties comuns que pot prevenir

La majoria de malalties que es poden produir en els aliments són diarreiques. Si bé és cert que en una persona sana i ben alimentada l'impacte és menor, aquest tipus de malalties poden ser greus per a la salut.

  • Salmonel·losi. Causat pel gènere de bacteris Salmonella sp. que es transmet per contacte directe o contaminacions creuades durant la manipulació d'aliments.

  • Estafilococosis o intoxicació estafilococócica. Causat per l'estafilococ auri o daurat (Staphylococcus aureus). Bacteri que es troba freqüentment en les mucoses i pot produir infeccions cutànies, afeccions a l'aparell gastrointestinal i fins i tot altres malalties com meningitis o endocarditis.

  • Enteritis necròtica o gangrena gasosa (Clostridium perfringens). El bacteri causant d'aquesta malaltia es troba en els intestins de diversos humans i animals que pot arribar a provocar la destrucció dels teixits infectats. Encara que hi ha tractaments molt efectius per combatre-la, pot ser letal.

  • Gastroenteritis. Molt comú però no per això menys important, la gastroenteritis és una inflamació intestinal que pot ser causada per virus (Rotavirus, Norovirus) o bacteris (Vibrio parahaemolyticus, Campylobacter spp., Etc.), la transmissió pot ser deguda a la ingesta d'aliments manipulats en condicions higienico-sanitàries deficients i / o aigües contaminades.


Intererssant?


Altres noticies

  • Us donem la benvinguda a la nostra nova pàgina web. Des de Laboratoris Anabiol hem decidit apostar per la nostra imatge corporativa, remodelant el nostre web per millorar la seva usabilitat. Volíem que fos un reflex de la nostra empresa, per això vam optar per una distribució clara de seccions i per una paleta cromàtica que combinés el gris, el blau i el taronja, colors que formen a la vegada el nostre logo.
  • Hi ha conceptes que releguem a determinats sectors sense preocupar-nos massa pel seu significat. No obstant això, cada dia la situació actual que vivim en relació al consum d'aliments i matèries primeres ens obliga a estar més conscienciats sobre allò que ingerim.
  • El sector de l'alimentació i les begudes treballa constantment perquè tots els consumidors disposin de la informació específica de cada producte d'una manera clara. Precisament per això, el passat mes de desembre va entrar en vigor una nova normativa referent a l'etiquetatge d'aliments pre-envasats.

Copyright © 2017 Anabiol S.L, Todos los derechos reservados.